پاپ کرن پنیری فیلی چی توز- 30 گرم

نــاموجــود

پاپ کرن پنیری فیلی چی توز- 30 گرم
پاپ کورن پنیری 60گرمی مزمز

۱۶٬۰۰۰

۱۱٬۲۰۰

تومان
30٪
پاپ کورن پنیری 60گرمی مزمز
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز

نــاموجــود

چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز
پاپ کرن پنیری 55 گرمی هاگلز

نــاموجــود

پاپ کرن پنیری 55 گرمی هاگلز
توپوق میگ 80 گرمی آناتا

نــاموجــود

توپوق میگ 80 گرمی آناتا
اسنک حلقه ای ویژه 80 گرمی چی توز

نــاموجــود

اسنک حلقه ای ویژه 80 گرمی چی توز
چیپس ذرت با طعم پنیری 100 گرمی تردیلا

نــاموجــود

چیپس ذرت با طعم پنیری 100 گرمی تردیلا
چیپس  قوطی چیلی تند 150 گرمی یامی

نــاموجــود

چیپس قوطی چیلی تند 150 گرمی یامی
چیپس سرکه نمکی متوسط 60 گرمی مزمز

نــاموجــود

چیپس سرکه نمکی متوسط 60 گرمی مزمز
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز

نــاموجــود

پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز
اسنک باربکیو مدیترانه ای 80 گرمی یامی

نــاموجــود

اسنک باربکیو مدیترانه ای 80 گرمی یامی
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

نــاموجــود

کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز

۱۵٬۰۰۰

۱۲٬۰۰۰

تومان
20٪
چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز
اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز

نــاموجــود

اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز
اسنک چرخی ویژه 80 گرمی چی توز

نــاموجــود

اسنک چرخی ویژه 80 گرمی چی توز
کرانچی پنیری بزرگ چی توز

نــاموجــود

کرانچی پنیری بزرگ چی توز