والس موز 20 گرمی شیرین عسل

نــاموجــود

والس موز 20 گرمی شیرین عسل
کیک مغزدار تاینی دوقلو 70 گرمی شیرین عسل

نــاموجــود

کیک مغزدار تاینی دوقلو 70 گرمی شیرین عسل
کیک لایه‌ای پرتقالی نادری 30 گرم

نــاموجــود

کیک لایه‌ای پرتقالی نادری 30 گرم
کیک بوفارلا کاکائویی 85گرمی شیرین وطن

نــاموجــود

کیک بوفارلا کاکائویی 85گرمی شیرین وطن
کروسان با مغزی کرم کاکائویی کلاسیک 50 گرمی پچ پچ

۱۲٬۰۰۰

۱۰٬۲۰۰

تومان
15٪
کروسان با مغزی کرم کاکائویی کلاسیک 50 گرمی پچ پچ
کیک طلایی کاکائویی 70گرمی درنا

نــاموجــود

کیک طلایی کاکائویی 70گرمی درنا
شوکو کیک روکشدار دوقلو نارگیلی 40 گرمی شیرین عسل

نــاموجــود

شوکو کیک روکشدار دوقلو نارگیلی 40 گرمی شیرین عسل
کیک سی سی 30 گرمی شیرین عسل

نــاموجــود

کیک سی سی 30 گرمی شیرین عسل
کلوچه جعبه نارگیل نادری  200 گرمی نادری

نــاموجــود

کلوچه جعبه نارگیل نادری 200 گرمی نادری
کیک تی تاپ متالایز 50 گرمی سالمین

نــاموجــود

کیک تی تاپ متالایز 50 گرمی سالمین
کیک لایه ای کاکائویی باکرم شیری 35گرم شیرین عسل

نــاموجــود

کیک لایه ای کاکائویی باکرم شیری 35گرم شیرین عسل
کیک خانواده شیرکاکائو 100 گرمی نادری

نــاموجــود

کیک خانواده شیرکاکائو 100 گرمی نادری
شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف

نــاموجــود

شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف
	کیک پذیرایی با چیپس شکلات 55 گرمی نادری

نــاموجــود

کیک پذیرایی با چیپس شکلات 55 گرمی نادری
کروسان با مغزی کرم کاکائویی دوبل 70 گرمی پچ پچ

۱۴٬۰۰۰

۱۲٬۶۰۰

تومان
10٪
کروسان با مغزی کرم کاکائویی دوبل 70 گرمی پچ پچ
کیک تی تاپ متالایز 45 گرمی سالمین

۵٬۰۰۰

تومان
کیک تی تاپ متالایز 45 گرمی سالمین