ویفر پذیرایی پرتقالی اکسترا  45 گرم شیرین‌عسل

۴۰٬۰۰۰

ریال
ویفر پذیرایی پرتقالی اکسترا 45 گرم شیرین‌عسل
بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل
بیسکوییت پتی بور وانیل 125 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

۹۰٬۰۰۰

ریال
10٪
بیسکوییت پتی بور وانیل 125 گرمی شیرین عسل
ویفر چوکو تریپس کاکائویی باشکلات تلخ 50 گرمی زرکام

۱۸۰٬۰۰۰

ریال
ویفر چوکو تریپس کاکائویی باشکلات تلخ 50 گرمی زرکام
بیسکویت ترد نمکی بزرگ 75 گرمی مینو

۷۵٬۰۰۰

ریال
بیسکویت ترد نمکی بزرگ 75 گرمی مینو
ویفر رول بامغز کرم کاکائویی 40 گرمی نادری

۶۰٬۰۰۰

ریال
ویفر رول بامغز کرم کاکائویی 40 گرمی نادری
مینی کراکر پنیری،کراکس 50 گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

ریال
مینی کراکر پنیری،کراکس 50 گرمی شیرین عسل
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

۸۵٬۰۰۰

ریال
15٪
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا
کراکر نمکی کراکس 70 گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

ریال
کراکر نمکی کراکس 70 گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل

۶۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل
نان روغنی 35 گرمی سالمین

۳۰٬۰۰۰

ریال
نان روغنی 35 گرمی سالمین
کراکر چوب شور پریتزل 50 گرمی ویتانا

۶۰٬۰۰۰

ریال
کراکر چوب شور پریتزل 50 گرمی ویتانا
بیسکوئیت نارگیلی با چیبس شکلاتی80گرمی شیرین عسل

۷۰٬۰۰۰

ریال
بیسکوئیت نارگیلی با چیبس شکلاتی80گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور نارگیلی باغ وحش 60 گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور نارگیلی باغ وحش 60 گرمی شیرین عسل
بیسکویت کرمدار لیوانی قلب فندق120گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار لیوانی قلب فندق120گرمی شیرین عسل
ویفر با روکش فرآورده کاکائوی تلخ 35 گرم باراکا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با روکش فرآورده کاکائوی تلخ 35 گرم باراکا