بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰

۶۰٬۰۰۰

ریال
50٪
بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
20٪
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز
تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان با طعم سس کچاپ چیلی 105گرمی وی نات
بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بادام زمینی روکش دار پنیری 40 گرمی مزمز
خلال بادام  درختی 30 گرمی کرالیچین

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
خلال بادام درختی 30 گرمی کرالیچین
تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان 110 گرمی مزمز
بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بادام زمینی نمکی 35 گرمی چی توز
پسته 150 گرمی برفود

۱٬۷۵۰٬۰۰۰

ریال
پسته 150 گرمی برفود
تخمه هندوانه خشکپاک ??? گرمی

۷۰۰٬۰۰۰

ریال
تخمه هندوانه خشکپاک ??? گرمی
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
بادام هندی 28 گرمی مزمز

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
بادام هندی 28 گرمی مزمز
مغز  تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه هندوانه 30 گرمی مزمز
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه کدو 40 گرمی مزمز
خلال پسته سلفون 40 گرمی خشکپاک

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
خلال پسته سلفون 40 گرمی خشکپاک
خلال بادام سلفون 40 گرمی خشک پاک

۴۵۰٬۰۰۰

ریال
خلال بادام سلفون 40 گرمی خشک پاک