سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 10*10 750 گرمی کیمبال

نــاموجــود

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 10*10 750 گرمی کیمبال
ترش برگر 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

ترش برگر 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب ترکی مرغ 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب ترکی مرغ 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه مرغ 70درصد 450 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

کباب لقمه مرغ 70درصد 450 گرمی کوروش پروتئین
گوشت کباب کوبیده 450 گرمی ب.آ

نــاموجــود

گوشت کباب کوبیده 450 گرمی ب.آ
کراکت سیب زمینی 390 گرمی پمینا

نــاموجــود

کراکت سیب زمینی 390 گرمی پمینا
کباب لقمه گوشت و مرغ 70درصد 480 گرمی آزما

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت و مرغ 70درصد 480 گرمی آزما
مرغ برگر منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال

نــاموجــود

مرغ برگر منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال
پیاز خشک 100گرم سلفون خشک پاک

نــاموجــود

پیاز خشک 100گرم سلفون خشک پاک
پیاز خشک 100 گرمی ناردون

نــاموجــود

پیاز خشک 100 گرمی ناردون
فلافل کنجدی منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

نــاموجــود

فلافل کنجدی منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
پرک سیر 150 گرمی ناردون

نــاموجــود

پرک سیر 150 گرمی ناردون
فلافل 1000 گرمی رباط

نــاموجــود

فلافل 1000 گرمی رباط
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

نــاموجــود

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
فلافل 1000 گرمی آزما

نــاموجــود

فلافل 1000 گرمی آزما
فلافل 450 گرمی رباط

نــاموجــود

فلافل 450 گرمی رباط