بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی شکلاتی 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شکلاتی 60 گرمی دومینو
بیسکو بستنی وانیلی 60 گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بیسکو بستنی وانیلی 60 گرمی دومینو
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰

ریال
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو
بستنی قیفی کاکائویی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی کاکائویی 65 گرمی دومینو
بستنی کالیپو پرتقالی 100 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی کالیپو پرتقالی 100 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی باروکش کاکائو دوقلو70گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی وانیلی باروکش کاکائو دوقلو70گرمی دومینو