بستنی چوبی دبل چاکلت اسپیتامن 85 گرمی کاله

نــاموجــود

بستنی چوبی دبل چاکلت اسپیتامن 85 گرمی کاله
بستنی مگنولیا کلاسیک دومینو 85 گرمی

نــاموجــود

بستنی مگنولیا کلاسیک دومینو 85 گرمی
بستنی چوبی یخی با طعم بلوبری جیتو 64 گرمی کاله

نــاموجــود

بستنی چوبی یخی با طعم بلوبری جیتو 64 گرمی کاله
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو

نــاموجــود

بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی شکلاتی کاله 75 گرمی

نــاموجــود

بستنی چوبی شکلاتی کاله 75 گرمی
بستنی چوبی میلکی شکلات 70 گرمی کاله

نــاموجــود

بستنی چوبی میلکی شکلات 70 گرمی کاله
بستنی چوبی شکلاتی 50 گرمی دومینو

نــاموجــود

بستنی چوبی شکلاتی 50 گرمی دومینو
بیسکو بستنی وانیلی دومینو 60 گرمی

نــاموجــود

بیسکو بستنی وانیلی دومینو 60 گرمی
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو

نــاموجــود

بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی وانیلی با روکش کاکائو 60 گرمی کاله

نــاموجــود

بستنی چوبی وانیلی با روکش کاکائو 60 گرمی کاله
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو

نــاموجــود

بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو
بستنی وانیلی دومینو 500 گرمی

نــاموجــود

بستنی وانیلی دومینو 500 گرمی
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو

نــاموجــود

بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی پرتقالی جیتو 64 گرمی کاله

نــاموجــود

بستنی چوبی پرتقالی جیتو 64 گرمی کاله
بستنی چوبی وانیلی اکسترودی 55 گرمی کاله

نــاموجــود

بستنی چوبی وانیلی اکسترودی 55 گرمی کاله
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو

نــاموجــود

بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو