شیر پر چرب 200 سی سی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
شیر پر چرب 200 سی سی دومینو
شیر کم چرب 1 لیتری دومینو

۳۷۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب 1 لیتری دومینو
شیر کم چرب 200 سی سی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب 200 سی سی دومینو
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری وانیل 60 گرمی دومینو
بستنی چوبی شکلاتی 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شکلاتی 60 گرمی دومینو
بیسکو بستنی وانیلی 60 گرمی دومینو

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
بیسکو بستنی وانیلی 60 گرمی دومینو
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی انبه 60 گرمی دومینو
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی میوه ای اسکمو 120گرمی دومینو
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو

۷۰٬۰۰۰

ریال
بستنی رابینو آناناس 60 گرمی دومینو
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو

۵۰٬۰۰۰

ریال
بستنی یخی فالوده ای 70 گرمی دومینو
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی وانیلی 50 گرمی دومینو
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر بستنی زعفرانی 75 گرمی دومینو
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بستنی قیفی وانیلی 65 گرمی دومینو
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو

۸۰٬۰۰۰

ریال
بستنی چوبی شیری شکلات 60 گرمی دومینو
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی مگنولیا دبل چاکلت 85 گرمی دومینو
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بستنی آلپیرال وانیلی باروکش میوه ای 75گرمی دومینو