دستکش تجزیه پذیر نایلونی 100 عددی کوالا

نــاموجــود

دستکش تجزیه پذیر نایلونی 100 عددی کوالا
لیوان یکبارمصرف 100عددی تک ظرف

نــاموجــود

لیوان یکبارمصرف 100عددی تک ظرف
سفره  کاغذی عرض 120 سانتی متری بادوک

نــاموجــود

سفره کاغذی عرض 120 سانتی متری بادوک
چنگال شیشه ای 10 عددی پیکنیک

نــاموجــود

چنگال شیشه ای 10 عددی پیکنیک
سفره طرحدار 400گرمی 100*42 تیک پلاس

نــاموجــود

سفره طرحدار 400گرمی 100*42 تیک پلاس
سفره مجلسی (کاغذی) 10 متری عرض 120 سانتی هوم پلاس

نــاموجــود

سفره مجلسی (کاغذی) 10 متری عرض 120 سانتی هوم پلاس
دستکش یکبار مصرف 100 عددی تیک پلاس

نــاموجــود

دستکش یکبار مصرف 100 عددی تیک پلاس
لیوان یکبار مصرف سفید بسته 24 عددی 200 سی سی درفین

نــاموجــود

لیوان یکبار مصرف سفید بسته 24 عددی 200 سی سی درفین
ظرف یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین

نــاموجــود

ظرف یکبار مصرف سفید بسته 10 عددی درفین
سفره یکبار مصرف بارفتن 24 متری سپید

نــاموجــود

سفره یکبار مصرف بارفتن 24 متری سپید
نی تاشو 100 عددی پیکنیک

نــاموجــود

نی تاشو 100 عددی پیکنیک
دستکش یکبارمصرف سلفونی 100 عددی سپید

نــاموجــود

دستکش یکبارمصرف سلفونی 100 عددی سپید
بشقاب  پلاستیکی شفاف 20 عددی آذران ورق

نــاموجــود

بشقاب پلاستیکی شفاف 20 عددی آذران ورق
پیش دستی هگزا شیشه ای 6 عددی پیک نیک

نــاموجــود

پیش دستی هگزا شیشه ای 6 عددی پیک نیک
کاسه یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 6 عددی درفین

نــاموجــود

کاسه یکبار مصرف درب دار گیاهی بسته 6 عددی درفین
سفره یکبار مصرف ضیافتی (طرح فرش آبی درختی)هوم پلاس

نــاموجــود

سفره یکبار مصرف ضیافتی (طرح فرش آبی درختی)هوم پلاس