شامپو گیاهی حاوی پنج گیاه 400 گرمی گلرنگ

شامپو گیاهی حاوی پنج گیاه 400 گرمی گلرنگ

دسته بندی:شامپو مو
ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 38/15225
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 38/15225
 • مناسب برای نوع مو : خشک
 • مناسب برای نوع مو : خشک
 • گیاهی : بله
 • گیاهی : بله
 • عصاره : پنج گیاه
 • عصاره : پنج گیاه
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : شامپو گیاهی حاوی پنج گیاه 400 گرمی گلرنگ
 • نام محصول : شامپو گیاهی حاوی پنج گیاه 400 گرمی گلرنگ
توضیحات محصول

شامپو گیاهی حاوی پنج گیاه 400 گرمی گلرنگ