خوراک جوجه کباب چیکا 180 گرمی

نــاموجــود

خوراک جوجه کباب چیکا 180 گرمی
 کباب ترش 800 گرمی پمینا

نــاموجــود

کباب ترش 800 گرمی پمینا
جوجه کباب سینه زعفرانی 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

جوجه کباب سینه زعفرانی 900 گرمی مهیاپروتئین
جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا

نــاموجــود

جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا
جوجه کباب ران مرغ مکزیکی تند تازه 900 گرمی کیمبال

نــاموجــود

جوجه کباب ران مرغ مکزیکی تند تازه 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب بی اسخوان ساده900 گرمی آوا

نــاموجــود

جوجه کباب بی اسخوان ساده900 گرمی آوا
جوجهکباب باربیکیو فله- 500 گرم

نــاموجــود

جوجهکباب باربیکیو فله- 500 گرم
جوجه کباب ران مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

نــاموجــود

جوجه کباب ران مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
جوجه کباب خام زعفرانی 800 گرمی ب . آ

نــاموجــود

جوجه کباب خام زعفرانی 800 گرمی ب . آ
ران مرغ بندری همراه با موسیر سولیکو ??? گرمی

نــاموجــود

ران مرغ بندری همراه با موسیر سولیکو ??? گرمی
جوجه کباب زعفرانی آندیا 800 گرمی

نــاموجــود

جوجه کباب زعفرانی آندیا 800 گرمی
جوجه کباب باربیکیو 800 گرمی رزا

نــاموجــود

جوجه کباب باربیکیو 800 گرمی رزا
جوجه کباب ران مرغ لبنانی 900 گرمی کیمبال

نــاموجــود

جوجه کباب ران مرغ لبنانی 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب سبزیجات بی تا ??? گرمی

نــاموجــود

جوجه کباب سبزیجات بی تا ??? گرمی
جوجه با استخوان با طعم باربیکیو 1 کیلویی ناب پروتئ

نــاموجــود

جوجه با استخوان با طعم باربیکیو 1 کیلویی ناب پروتئ
جوجه کباب زعفرانی 800 گرمی بیتا

نــاموجــود

جوجه کباب زعفرانی 800 گرمی بیتا