ران و سینه بی پوست مرغ تازه 1800 گرمی رزا

نــاموجــود

ران و سینه بی پوست مرغ تازه 1800 گرمی رزا
ساق بوقلمون فله 1 کیلوگرمی

نــاموجــود

ساق بوقلمون فله 1 کیلوگرمی
کعب ران مرغ سوخاری

نــاموجــود

کعب ران مرغ سوخاری
ران مرغ کامل با پوست 800گرمی ساوانا

نــاموجــود

ران مرغ کامل با پوست 800گرمی ساوانا
مغز ران با استخوان 10 کیلویی یخچال

نــاموجــود

مغز ران با استخوان 10 کیلویی یخچال
مغز ران مرغ فله- یک کیلوگرم

نــاموجــود

مغز ران مرغ فله- یک کیلوگرم
مغز ران مرغ روناک ‌پروتئین 1.8 کیلوگرمی

نــاموجــود

مغز ران مرغ روناک ‌پروتئین 1.8 کیلوگرمی
ران بی پوست ساوانا 1 کیلوگرمی

نــاموجــود

ران بی پوست ساوانا 1 کیلوگرمی
بازوی مرغ سولیکو ??? گرمی

نــاموجــود

بازوی مرغ سولیکو ??? گرمی
گوشت كعب ران مرغ بدون پوست سالیذ مرغ 1 کیلوگرمی

نــاموجــود

گوشت كعب ران مرغ بدون پوست سالیذ مرغ 1 کیلوگرمی
ران مرغ بدون پوست سالیذ مرغ 1 کیلوگرمی

نــاموجــود

ران مرغ بدون پوست سالیذ مرغ 1 کیلوگرمی
ساق مرغ بدون آنتی بیوتیک 301023

نــاموجــود

ساق مرغ بدون آنتی بیوتیک 301023
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان بوقلمون بشقابی حس

نــاموجــود

مغز ران بدون پوست و بدون استخوان بوقلمون بشقابی حس
بازو مرغ ساده 900 گرمی آوا

نــاموجــود

بازو مرغ ساده 900 گرمی آوا
شاور ژل صابون سیاه میس ادن ??? میلی لیتری

نــاموجــود

شاور ژل صابون سیاه میس ادن ??? میلی لیتری
ران مرغ بدون آنتی بیوتیک 301015

نــاموجــود

ران مرغ بدون آنتی بیوتیک 301015