پاپ کورن پنیری 60گرمی مزمز

۱۶۰٬۰۰۰

۱۱۲٬۰۰۰

ریال
30٪
پاپ کورن پنیری 60گرمی مزمز
بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰

۶۰٬۰۰۰

ریال
50٪
بادام زمینی نمکی 35 گرمی مزمز
کروسان با مغزی کرم کاکائویی کلاسیک 50 گرمی پچ پچ

۱۲۰٬۰۰۰

۱۰۲٬۰۰۰

ریال
15٪
کروسان با مغزی کرم کاکائویی کلاسیک 50 گرمی پچ پچ
شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف

۳۰٬۰۰۰

ریال
شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف
کیک لایه ای کاکائویی باکرم شیری 35گرم شیرین عسل

۴۰٬۰۰۰

ریال
کیک لایه ای کاکائویی باکرم شیری 35گرم شیرین عسل
	کیک پذیرایی با چیپس شکلات 55 گرمی نادری

۶۰٬۰۰۰

ریال
کیک پذیرایی با چیپس شکلات 55 گرمی نادری
کروسان با مغزی کرم کاکائویی دوبل 70 گرمی پچ پچ

۱۴۰٬۰۰۰

۱۲۶٬۰۰۰

ریال
10٪
کروسان با مغزی کرم کاکائویی دوبل 70 گرمی پچ پچ
کیک تی تاپ متالایز 45 گرمی سالمین

۵۰٬۰۰۰

ریال
کیک تی تاپ متالایز 45 گرمی سالمین
ویفر پذیرایی پرتقالی اکسترا  45 گرم شیرین‌عسل

۴۰٬۰۰۰

ریال
ویفر پذیرایی پرتقالی اکسترا 45 گرم شیرین‌عسل
بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز

۶۰٬۰۰۰

۴۸٬۰۰۰

ریال
20٪
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

۱۲۷٬۵۰۰

ریال
15٪
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
کیک سه لایه وانیلی کاکائویی60گرمی آلبینا شیرین عسل

۶۰٬۰۰۰

ریال
کیک سه لایه وانیلی کاکائویی60گرمی آلبینا شیرین عسل
چی پف نوترابار کوکوراکس شکلاتی 30 گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰

ریال
چی پف نوترابار کوکوراکس شکلاتی 30 گرمی چی توز
اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
20٪
اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
20٪
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز