سیب قرمز 900 گرمی باغ میوه

۴۹۹٬۰۰۰

۴۴۹٬۱۰۰

ریال
10٪
سیب قرمز 900 گرمی باغ میوه
گریپ فروت 1 کیلوگرمی باغ میوه

۳۰۰٬۰۰۰

۲۱۰٬۰۰۰

ریال
30٪
گریپ فروت 1 کیلوگرمی باغ میوه
کدو حلوایی 2.5 تا 3 کیلویی باغ میوه

۹۵۰٬۰۰۰

ریال
کدو حلوایی 2.5 تا 3 کیلویی باغ میوه
سبزی سوپ خرد تازه 500گرمی آلاگون

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
سبزی سوپ خرد تازه 500گرمی آلاگون
کدو سبز 1 کیلویی باغ میوه

۳۸۸٬۰۰۰

ریال
کدو سبز 1 کیلویی باغ میوه
باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۶۷۲٬۰۰۰

ریال
باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
پیاز قرمز 1 کیلویی باغ میوه

۴۹۵٬۰۰۰

ریال
پیاز قرمز 1 کیلویی باغ میوه
خیار گلخانه ای 1 کیلویی باغ میوه

۳۸۸٬۰۰۰

ریال
خیار گلخانه ای 1 کیلویی باغ میوه
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۹۸۹٬۰۰۰

ریال
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۵۴۶٬۰۰۰

ریال
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سیر خشک 500 گرمی باغ میوه

۶۹۹٬۰۰۰

ریال
سیر خشک 500 گرمی باغ میوه
فلفل دلمه سبز 500 گرمی باغ میوه

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
فلفل دلمه سبز 500 گرمی باغ میوه
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۲۲٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لبو 1 کیلویی باغ میوه

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
لبو 1 کیلویی باغ میوه
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰

ریال
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
خیار سالادی 1 کیلویی باغ میوه

۳۶۰٬۰۰۰

ریال
خیار سالادی 1 کیلویی باغ میوه