فیله مرغ سوخاری 400 گرمی پمینا

۱٬۵۳۵٬۰۰۰

ریال
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی پمینا
کباب لقمه گوشت70درصد 450 گرمی پمینا

۱٬۶۶۱٬۰۰۰

ریال
کباب لقمه گوشت70درصد 450 گرمی پمینا
سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا

۱٬۲۷۰٬۰۰۰

ریال
سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا

۱٬۴۲۷٬۰۰۰

ریال
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا

۷۸۸٬۰۰۰

ریال
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا
فلافل  330 گرمی پمینا

۵۲۰٬۰۰۰

ریال
فلافل 330 گرمی پمینا
شنیسل مرغ  540 گرمی پمینا

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

ریال
شنیسل مرغ 540 گرمی پمینا
کراکت سیب زمینی 390 گرمی پمینا

ناموجود

کراکت سیب زمینی 390 گرمی پمینا
کاله برگر100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

ناموجود

کاله برگر100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا

ناموجود

همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا
شنیسل ران 420 گرمی پمینا

ناموجود

شنیسل ران 420 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت  400 گرمی پمینا

ناموجود

کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
کلاسیک برگر 100درصد گوشت قرمز500 گرمی  پمینا

ناموجود

کلاسیک برگر 100درصد گوشت قرمز500 گرمی پمینا
ناگت گوشت 300 گرمی پمینا

ناموجود

ناگت گوشت 300 گرمی پمینا
کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی پمینا

ناموجود

کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی پمینا
فلافل پنیری 330 گرمی پمینا

ناموجود

فلافل پنیری 330 گرمی پمینا