کوردن بلو 500 گرمی مارین

۱٬۸۷۷٬۰۰۰

ریال
کوردن بلو 500 گرمی مارین
ناگت مرغ سوخاری 1000 گرمی مارین

۲٬۴۴۰٬۰۰۰

ریال
ناگت مرغ سوخاری 1000 گرمی مارین
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

۲٬۲۲۷٬۰۰۰

ریال
میگو سوخاری 450 گرمی مارین
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین

۷۴۳٬۰۰۰

ریال
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

۲٬۳۶۸٬۰۰۰

ریال
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره پاکتی250گرمی مارین

۷۰۰٬۰۰۰

ریال
ناگت مرغ ستاره پاکتی250گرمی مارین
 فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

۱٬۷۲۹٬۰۰۰

ریال
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین
شنیسل مرغ فرمینگ 450گرمی مارین

۱٬۲۵۴٬۰۰۰

ریال
شنیسل مرغ فرمینگ 450گرمی مارین
ناگت نیمه پخته مرغ 500 گرمی مارین

ناموجود

ناگت نیمه پخته مرغ 500 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره 250 گرمی مارین

ناموجود

ناگت مرغ ستاره 250 گرمی مارین
شنیسل مرغ فرمینگ 450 گرمی مارین

ناموجود

شنیسل مرغ فرمینگ 450 گرمی مارین
کوردن بلو 1000 گرمی مارین

ناموجود

کوردن بلو 1000 گرمی مارین
فلافل 950 گرمی مارین

ناموجود

فلافل 950 گرمی مارین
میگو سوخاری خانواده 1000 گرمی مارین

ناموجود

میگو سوخاری خانواده 1000 گرمی مارین
میگو سوخاری 250 گرمی مارین

ناموجود

میگو سوخاری 250 گرمی مارین