پرتقال تامسون شمال درجه1 یک کیلویی بلوط 6 تا 8 عدد

نــاموجــود

پرتقال تامسون شمال درجه1 یک کیلویی بلوط 6 تا 8 عدد
کاهو رسمی بلوط (یک عدد متوسط)

نــاموجــود

کاهو رسمی بلوط (یک عدد متوسط)
قارچ دکمه ای درجه یک بسته بندی 400 گرمی بلوط

نــاموجــود

قارچ دکمه ای درجه یک بسته بندی 400 گرمی بلوط
انگور شاهرودی درجه یک 1 کیلویی بلوط

نــاموجــود

انگور شاهرودی درجه یک 1 کیلویی بلوط
گوجه زیتونی 500 گرمی بلوط

نــاموجــود

گوجه زیتونی 500 گرمی بلوط
گوجه سبز 500 گرمی بلوط

نــاموجــود

گوجه سبز 500 گرمی بلوط
سیب گلاب یک کیلویی بلوط

نــاموجــود

سیب گلاب یک کیلویی بلوط
موز اکوادور 1 کیلویی بلوط

نــاموجــود

موز اکوادور 1 کیلویی بلوط
پیاز سفید 2 کیلویی بلوط

نــاموجــود

پیاز سفید 2 کیلویی بلوط
چای هل 450 گرمی بلوط

نــاموجــود

چای هل 450 گرمی بلوط
خربزه 3 کیلویی بعلاوه و منهای 500 گرمی بلوط

نــاموجــود

خربزه 3 کیلویی بعلاوه و منهای 500 گرمی بلوط
هویج 1 کیلویی بلوط

نــاموجــود

هویج 1 کیلویی بلوط
پیاز زرد خوش قالب متوسط یک کیلویی بلوط

نــاموجــود

پیاز زرد خوش قالب متوسط یک کیلویی بلوط
نخود فرنگی پاک نشده 1کیلویی بلوط

نــاموجــود

نخود فرنگی پاک نشده 1کیلویی بلوط
چای ایرانی آویشن 350گرمی بلوط

نــاموجــود

چای ایرانی آویشن 350گرمی بلوط
طالبی متوسط یک کیلویی بلوط

نــاموجــود

طالبی متوسط یک کیلویی بلوط