گوشت کباب کوبیده 450 گرمی ب.آ

نــاموجــود

گوشت کباب کوبیده 450 گرمی ب.آ
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

نــاموجــود

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
ناگت مرغ و قارچ 950 گرمی ب.آ

نــاموجــود

ناگت مرغ و قارچ 950 گرمی ب.آ
نان پیتزا نیمه آماده 480 گرمی ب.آ

نــاموجــود

نان پیتزا نیمه آماده 480 گرمی ب.آ
کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

نــاموجــود

کوردن بلو 420 گرمی ب.آ
فلافل 1000 گرمی ب.آ

نــاموجــود

فلافل 1000 گرمی ب.آ
نان  پیتزا نیمه آماده 480 گرمی ب.آ

نــاموجــود

نان پیتزا نیمه آماده 480 گرمی ب.آ
کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب . آ

نــاموجــود

کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب . آ
میگو سوخاری 250 گرمی ب . آ

نــاموجــود

میگو سوخاری 250 گرمی ب . آ
شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ

نــاموجــود

شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ
همبرگر گوشت 90 درصد400 گرمی ب . آ

نــاموجــود

همبرگر گوشت 90 درصد400 گرمی ب . آ
فلافل 450 گرمی ب.آ

نــاموجــود

فلافل 450 گرمی ب.آ
کباب لقمه گوشت 70درصد 400 گرمی ب.آ

نــاموجــود

کباب لقمه گوشت 70درصد 400 گرمی ب.آ
بیفتک 480 گرمی ب.آ

نــاموجــود

بیفتک 480 گرمی ب.آ
فیله سوخاری مرغ 350 گرمی ب . آ

نــاموجــود

فیله سوخاری مرغ 350 گرمی ب . آ
ناگت مرغ و پنیر 950 گرمی ب.آ

نــاموجــود

ناگت مرغ و پنیر 950 گرمی ب.آ