تاپینگ پیتزا 180 گرمی 206

نــاموجــود

تاپینگ پیتزا 180 گرمی 206
نان پیتزا نیمه آماده منجمد 480 گرمی 206

نــاموجــود

نان پیتزا نیمه آماده منجمد 480 گرمی 206
نان یوفکا نیمه آماده منجمد مستطیلی 650 گرمی 206

نــاموجــود

نان یوفکا نیمه آماده منجمد مستطیلی 650 گرمی 206
فلافل نیمه آماده 900 گرمی 206

نــاموجــود

فلافل نیمه آماده 900 گرمی 206
پنیر ورقه ای 1 کیلویی 206

نــاموجــود

پنیر ورقه ای 1 کیلویی 206
پنیر پیتزا رنده شده 2 کیلویی 206

نــاموجــود

پنیر پیتزا رنده شده 2 کیلویی 206
نان یوفکا نیمه آماده منجمد مثلثی 450 گرمی 206

نــاموجــود

نان یوفکا نیمه آماده منجمد مثلثی 450 گرمی 206
تاپینگ پیتزا 500 گرمی 206

نــاموجــود

تاپینگ پیتزا 500 گرمی 206
تاپینگ پیتزا 1000 گرمی 206

نــاموجــود

تاپینگ پیتزا 1000 گرمی 206
خمیر پیراشکی منجمد زعفرانی 500 گرمی 206

نــاموجــود

خمیر پیراشکی منجمد زعفرانی 500 گرمی 206
فلافل نیمه آماده 2 کیلوگرمی 206

نــاموجــود

فلافل نیمه آماده 2 کیلوگرمی 206
خمیر پیراشکی منجمد ساده 500 گرمی 206

نــاموجــود

خمیر پیراشکی منجمد ساده 500 گرمی 206
خمیر پیتزا سیر و آویشن 4 عددی 206

نــاموجــود

خمیر پیتزا سیر و آویشن 4 عددی 206
پنیر موزارلا 2 کیلویی 206

نــاموجــود

پنیر موزارلا 2 کیلویی 206
خمیر سمبوسه منجمد 650 گرمی 206

نــاموجــود

خمیر سمبوسه منجمد 650 گرمی 206
فلافل نیمه آماده 450 گرمی 206

نــاموجــود

فلافل نیمه آماده 450 گرمی 206